Lääkevaihto

Apteekin tulee kertoa asiakkaalle, jos hänelle määrätylle lääkevalmisteelle löytyy edullisempi vaihtoehto. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa.

Lääkevaihto

Apteekin tulee kertoa asiakkaalle, jos hänelle määrätylle lääkevalmisteelle löytyy edullisempi vaihtoehto. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa.

Jos asiakas ei halua vaihtaa lääkärin määräämää lääkettä apteekin tarjoamaan halvempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen, lääkekorvaus maksetaan viitehinnan perusteella. Tällöin asiakas maksaa viitehinnan ylittävän osan kokonaan itse. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein. Tällöin viitehintaa ei sovelleta ja asiakas saa Kela-korvauksen juuri sen lääkkeen hinnan perusteella, jonka lääkäri on määrännyt. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) hyväksyy vaihdon piiriin vain sellaiset lääkkeet, jotka voidaan vaihtaa keskenään, joten lääkevaihto on täysin turvallinen tapahtuma.

Lääkkeiden hintavertailu -linkin kautta voitte myös itse tarkistaa löytyykö lääkkeillenne edullisempia vaihtoehtoja.