Kelakorvaus

Kela-korttia vastaan vähennämme jo apteekissa reseptilääkkeiden hinnasta Kansaneläkelaitoksen korvaaman osuuden.

Kelakorvaus

Kela-korttia vastaan vähennämme jo apteekissa reseptilääkkeiden hinnasta Kansaneläkelaitoksen korvaaman osuuden.

Kela-korttia vastaan vähennämme jo apteekissa reseptilääkkeiden hinnasta Kansaneläkelaitoksen korvaaman osuuden. Korvattava osuus määräytyy seuraavasti: (Kelakorvaukset v. 2022)

  • Peruskorvaus: 40 %
  • Alempi erityiskorvaus: 65 %
  • Ylempi erityiskorvaus: Lääkekohtainen omavastuuosuus 4,50 euroa
  • Lisäkorvaus: Lääkekohtainen omavastuuosuus 2,50 euroa
  • Alkuomavastuu: 50 euroa

Alkuomavastuu

Lääkekorvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuuta sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Alkuomavastuuta kertyy, kun asiakas ostaa lääkemääräyksellä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita tai perusvoiteita. Alkuomavastuuta kerryttää asiakkaan maksama valmisteen hinta. Valmisteiden hinnoista riippuen alkuomavastuu voi täyttyä yhdestä tai useammasta ostosta. Jos samassa ostossa on useamman eri korvausluokan lääkkeitä, ostot järjestyvät automaattisesti asiakkaalle edullisimpaan järjestykseen niin apteekissa kuin Kelassa. Mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta. Alkuomavastuu kerryttää lääkeostojen vuosiomavastuuta eli lääkekattoa.

Kun alkuomavastuu täyttyy, asiakas saa apteekissa heti hänelle kuuluvan lääkekorvauksen. Kelassa ja apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan maksamasta alkuomavastuun määrästä.

Tietojen tarkistaminen

Asiakas voi katsoa kertyneen alkuomavastuun ja vuosiomavastuun määrän Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi.

Keskenään vaihtokelpoisissa lääkkeissä Kelakorvauksen laskentaperusteena käytetään niin sanottua viitehintaa. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella lääkekorvaus maksetaan. Lisätietoa saat Kelan sivuilta tai kysymällä henkilökunnaltamme.

Potilaan maksamilla lääkekustannuksilla on kalenterivuotta koskeva raja. Kattosumma vaihtelee vuosittain. Voit tarkistaa summan meiltä apteekista tai Kelasta. Kela korvaa tämän jälkeen hankittujen sv-korvattavien lääkkeiden kustannukset kokonaan. Asiakas maksaa vain lääkekohtaisen omavastuuosuuden. Ostosta, jossa omavastuuraja ylittyy, haetaan lisäkorvaus itse Kelalta maksutositteella. Kela lähettää asiakkaalle kirjeen vuotuisen omavastuurajan ylittymisestä. Asiakas saa lääkkeet lisäkorvattuna apteekista, kun esittää Kela-kortin. Lääkkeet voidaan toimittaa, kun edellisellä kerralla toimitettua erää vastaava hoitoaika on kulunut lähes kokonaan.